Publication
Title
Hendrik de veroveraar. De wereld van Conscience / Conscience in de wereld (1812-2012)
Author
Language
Dutch
Source (series)
Verslagen & mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde ; 123:2-3
Publication
Gent : KANTL, 2013
Volume/pages
358 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.04.2015
Last edited 30.04.2015
To cite this reference