Publication
Title
Charles van den Heuvel : Papiere Bolwercken. De introductie van de Italiaanse stede- en vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en het gebruik van tekeningen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bulletin KNOB / Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. - Amsterdam, 1974, currens
Publication
Amsterdam : 1992
ISSN
0166-0470
Volume/pages
91:5/6(1992), p. 183-184
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Review 
Subject
External links
Record
Identification
Creation 04.05.2015
Last edited 06.03.2018