Publication
Title
Genskab forbindelsen mellem skrvning of leasning : Sprogundervisning soms social kognitiv aktivitet
Author
Language
English
Source (journal)
Tidsskriftet Viden om Laesning
Publication
2011
Volume/pages
10(2011), p. 48-55
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 06.05.2015
Last edited 14.03.2016