Publication
Title
Ontstaan van het schadegeval in de zin van artikel 87, §1 WLVO (art. 151, §1 W. Verz.) en tegenstelbaarheid anterioriteitsclausule in het licht van artikel 78, §2 WLVO (art. 142, §2 W. Verz.), (noot onder Cass. 27 juni 2013)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bouwrecht en onroerend goed. - Brugge
Publication
Brugge : 2015
ISSN
1781-989X
Volume/pages
2(2015), p. 83-86
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 11.05.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference