Publication
Title
Het ontslag om dringende redenen van werknemers-afgevaardigden in de paritaire bedrijfsorganen : naar een algemene hervorming van het ontslagrecht?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tegenspraak : kritisch tijdschrift over recht en maatschappij
Publication
1982
Volume/pages
(1982), p. 27-59
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 13.05.2015
Last edited 14.03.2016