Publication
Title
Nervus suprascapularis entrapment door een recurrente ganglioncyste geassocieerd aan intra-articulaire schouderpathologie bij een halterofiel: case report en aanvullend literatuuroverzicht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Acta physiotherapeutica
Publication
1995
Volume/pages
3(1995), p. 155-175
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference