Title
Nervus suprascapularis entrapment door een recurrente ganglioncyste geassocieerd aan intra-articulaire schouderpathologie bij een halterofiel: case report en aanvullend literatuuroverzicht
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Acta physiotherapeutica
Volume/pages
3(1995) , p. 155-175
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle