Publication
Title
Het college van burgemeester en schepenen als belanghebbende in de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, noot onder GwH nr. 32/2014, 27 februari 2014
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2014
ISSN
0775-3217
Volume/pages
3(2014), p. 184-187
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.05.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference