Publication
Title
Lokale autonomie en de rechtspositieregeling van het Vlaams gemeentepersoneel : beknopte schets en signalering van enkele knelpunten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2015
ISSN
0040-7437
Volume/pages
4-5(2015), p. 228-242
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.05.2015
Last edited 04.09.2018
To cite this reference