Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 17 oktober 2013, zaak C-184/12, Unamar
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
[*]
Subject
Law
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/efbc31/04df080cfac.pdf
Handle