Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 17 oktober 2013, zaak C-184/12, Unamar
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2014-2015) :37 , p. 1475-1478
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/efbc31/04df080cfac.pdf
Handle