Publication
Title
De ontvankelijkheid ratione temporis van het beroep bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie (noot onder Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie 2 augustus 2012)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2014
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2014), p. 274-275
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.05.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference