Publication
Title
De uitvoeringsbesluiten inzake de tuchtregeling voor het gemeentepersoneel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2007
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2007), p. 111-118
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 22.05.2015
Last edited 11.01.2018