Title
De aanvechtbaarheid van voorbereidende handelingen in het raam van de complexe administratieve rechtshandeling van de gunning van een overheidsopdracht (noot onder R.v.St., nr. 116.351, 25 februari 2003)De aanvechtbaarheid van voorbereidende handelingen in het raam van de complexe administratieve rechtshandeling van de gunning van een overheidsopdracht (noot onder R.v.St., nr. 116.351, 25 februari 2003)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Volume/pages
(2003), p. 292-295
ISSN
0775-3217
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)