Publication
Title
De aanvechtbaarheid van voorbereidende handelingen in het raam van de complexe administratieve rechtshandeling van de gunning van een overheidsopdracht (noot onder R.v.St., nr. 116.351, 25 februari 2003)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2003
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2003), p. 292-295
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.05.2015
Last edited 25.04.2017