Title
De aanvechtbaarheid van voorbereidende handelingen in het raam van de complexe administratieve rechtshandeling van de gunning van een overheidsopdracht (noot onder R.v.St., nr. 116.351, 25 februari 2003)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
[*]
Subject
Law
ISSN
0775-3217
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)