Publication
Title
Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel bij een tuchtrechtelijk ontslag (noot onder R.v.St., nr. 132.385, 14 juni 2004)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2004
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2004), p. 309-310
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.05.2015
Last edited 25.04.2017