Publication
Title
Omgaan met de stad, onderzoek van ruimtelijke geledingen, vertogen en praktijken in achtergestelde wijken : methodiekrapport
Author
Language
Dutch
Publication
KULeuven, 2001
Volume/pages
117 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 27.05.2015
Last edited 14.03.2016