Title
Omgaan met de stad, onderzoek van ruimtelijke geledingen, vertogen en praktijken in achtergestelde wijken : methodiekrapport
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Faculty of Design Sciences
Publication type
report
Publication
KULeuven, [*]
Subject
Sociology
Volume/pages
117 p.,
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)