Publication
Title
De aanvechtbaarheid van voorbereidende handelingen in het raam van de gunning van een overheidsopdracht : de knoop is doorgehakt (noot onder R.v.St., nr. 152.173, 2 december 2005)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2006
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2006), p. 51-52
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.05.2015
Last edited 11.01.2018