Publication
Title
 Commentaar bij de artikelen 65 tot en met 85undecies van de Gemeentekieswet
Author
Language
Dutch
Source (book)
Publiek procesrecht : artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer
Publication
Antwerpen : Kluwer, 2006
ISBN
90-5583-146-8
Volume/pages
p. Losbl.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.05.2015
Last edited 14.03.2016