Publication
Title
Ervaringsdeskundigen betekenisvol betrekken bij de opleiding sociaal werk
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek : een sociaalwetenschappelijke benadering. - Leuven, 2015
Publication
Leuven : Acco, 2015
ISBN
978-90-334-9792-6
Volume/pages
p. 163-179
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 30.05.2015
Last edited 20.06.2017
To cite this reference