Publication
Title
Deontologisch advies inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie
Author
Abstract
achtergrondIn de psychiatrische sector is de farmaceutische industrie een partner met een belangrijke impact op de zorgverlening. doelEen deontologisch advies ter ondersteuning van de psychiater om een evenwichtige relatie met deze partner te vinden. methodeVanuit de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (vvp) werd het huidige advies ontwikkeld. resultatenEr werden algemene adviezen geformuleerd van toepassing voor alle psychiaters, alsook specifieke adviezen voor de psychiaters-onderzoekers, opleiders en artsen in opleiding tot psychiater. Ten slotte werd aangegeven hoe de vvp als vereniging hiermee omgaat. conclusieHet is van belang dat psychiater en farmaceutische industrie op een evenwichtige en constructieve manier met elkaar kunnen omgaan, om zo de vooruitgang van het psychiatrische veld te stimuleren. Om dit te bevorderen formuleerde de vvp een deontologisch advies voor de omgang van de Vlaamse psychiater met de farmaceutische industrie.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2015
ISSN
0303-7339
Volume/pages
57:4(2015), p. 268-273
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.06.2015
Last edited 02.06.2015
To cite this reference