Title
Kwijtschelding van schuld bij gehoudenheid in solidum : is art. 1285 BW van toepassing? (noot onder Cass. 17 oktober 2014)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
2014-2015(2015) :40 , p. 1583-1585
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/bc3b3b/f0bb1baddeb.pdf
Handle