Publication
Title
Verplicht ouderschapsplan bij echtscheiding : onzinnig?
Author
Abstract
In de Nederlandse pers werd recent gesteld dat het sinds 2009 verplicht ouderschapsplan bij scheiding geen nut heeft. De Volkskrant, Verplicht ouderschapsplan na scheiding heeft geen nut, 16 mei 2015. Het bericht verscheen naar aanleiding van het doctoraatsonderzoek van juriste Marit Tomassen-van der Lans, waarin echtscheidingsdossiers voor en na de invoering van deze wet werden vergeleken. Er werd gesteld dat een verplicht ouderschapsplan niet zorgt voor een reductie van het ouderlijk conflict bij echtscheiding. Omdat deze maatregel niet conflict-reducerend werkt, wordt hij meteen nutteloos geacht. Wij zien dat anders.
Language
Dutch
Source (journal)
Sociaal.Net
Publication
2015
Volume/pages
(2015.05)
Medium
E-only publicatie
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
E-info
Record
Identification
Creation 08.06.2015
Last edited 09.06.2015
To cite this reference