Publication
Title
Hulpverlening aan personen van buitenlandse herkomst in de periferie : netwerken en drempels tot samenwerking
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek : een sociaalwetenschappelijke benadering. - Leuven, 2015
Publication
Leuven : Acco, 2015
ISBN
978-90-334-9792-6
Volume/pages
p. 35-49
IR - Boek naar hoofdstuk
Sociaal werk in de marge van een complexe en superdiverse samenleving / Robaeys, Van, B. - Leuven, 2015
Van lvd naar work
Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek een sociaalwetenschappelijke benadering
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 09.06.2015
Last edited 20.06.2017
To cite this reference