Publication
Title
De Talmoed Tora-synagoge (1639-1675). Een reconstructie van de directe voorganger van de nog bestaande Portugese synagoge in Amsterdam.
Author
Language
Dutch
Source (book)
106de Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
Publication
Amsterdam : Bas Lubberhuizen, 2015
ISBN
978-90-5937-415-7
Volume/pages
p. 46-67
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 11.06.2015
Last edited 12.06.2015
To cite this reference