Publication
Title
Het effect van schoolcultuur op het verloop van zelfevaluaties: een padmodel vanuit lerarenperspectief = The effect of school culture on the conduct of school self-evaluations
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (journal)
PEDAGOGISCHE STUDIEN
Publication
2015
Volume/pages
92:2(2015), p. 82-96
ISI
000354005900001
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 11.06.2015
Last edited 09.05.2018
To cite this reference