Publication
Title
Het belang bij het beroep tot nietigverklaring na het verstrijken van de geldingsduur van de milieuvergunning (noot onder R.v.St., nr. 75.675, 3 september 1998)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2000
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2000), p. 162-165
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 12.06.2015
Last edited 25.04.2017