Title
Het belang bij het beroep tot nietigverklaring na het verstrijken van de geldingsduur van de milieuvergunning (noot onder R.v.St., nr. 75.675, 3 september 1998)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Volume/pages
(2000) , p. 162-165
ISSN
0775-3217
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)