Publication
Title
De weigering van de milieuvergunning om andere dan milieutechnische redenen (noot onder R.v.St., nr. 76.457, 15 oktober 1998)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 1999
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(1999), p. 406-409
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 12.06.2015
Last edited 25.04.2017