Title
De aanvechtbaarheid en de formele motivering van een beslissing tot verlenging van de termijn om een beroep tegen de weigering van een milieuvergunning te behandelen (noot onder R.v.St., nr. 70.575, 8 januari 1998)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Volume/pages
(1998) , p. 345-347
ISSN
0775-3217
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)