Publication
Title
De aanvechtbaarheid en de formele motivering van een beslissing tot verlenging van de termijn om een beroep tegen de weigering van een milieuvergunning te behandelen (noot onder R.v.St., nr. 70.575, 8 januari 1998)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 1998
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(1998), p. 345-347
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 16.06.2015
Last edited 25.04.2017