Publication
Title
De berekening van de termijn om uitspraak te doen over een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg inzake milieuvergunningen (noot onder R.v.St., nr. 70.040, 4 december 1997)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 1998
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(1998), p. 341-342
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 16.06.2015
Last edited 25.04.2017