Publication
Title
Het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de milieuvergunningsaanvraag en de rechtsmiddelen tegen een onontvankelijkheidsverklaring (noot onder R.v.St., nr. 70.576, 8 januari 1998)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 1998
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(1998), p. 332-337
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 16.06.2015
Last edited 25.04.2017