Publication
Title
Schuift het Hof van Cassatie een moeizaam bereikt compromis inzake samenloop van grondrechten terzijde? (noot onder Cass. 3e K., 15 december 2014)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
1782-3463
Volume/pages
78:41(2014-2015), p. 1624-1628
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.06.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference