Publication
Title
Een sterk en betrouwbaar sociaal contract : voorstellen van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : FOD Sociale Zekerheid, 2014
Volume/pages
193 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2015
Last edited 19.06.2015
To cite this reference