Publication
Title
Cui bono? Over het mattheuseffect, kinderarmoede en de (on)gewenste uitkomsten van het gezinsbeleid in de sociale investeringsstaat
Author
Abstract
In deze bijdrage onderzoek ik de uitkomsten van het hedendaagse gezinsbeleid, en daarvoor wordt het stof van het mattheuseffect geblazen. Twee vragen staan centraal: 1) Wie plukt de vruchten van overheidsinvesteringen in het gezinsbeleid?; en 2) Wat zijn hiervan de implicaties voor de doelstellingen van de overheidsinvesteringen in het gezinsbeleid? Met andere woorden, is er ook vandaag een mattheuseffect werkzaam in het gezinsbeleid, hoe manifesteert zich dat en wat zijn daarvan de gevolgen? Daarbij ligt de focus op drie beleidsinstrumenten: kinderopvang, ouderschapsverlof en kinderbijslagen. De resultaten tonen dat er een mattheuseffect schuilt in het gebruik van kinderopvang en ouderschapsverlof, maar niet noodzakelijk in de kinderbijslag. Om kinderarmoede afdoende te bestrijden moeten overheden niet alleen inzetten op het wegwerken van het mattheuseffect maar moeten zij er tegelijkertijd voor zorgen dat gezinnen met kinderen een voldoende mate van inkomensbescherming kunnen genieten. Daarbij kunnen kinderbijslagen dan een cruciale rol spelen, maar hun impact hangt af van hoe de middelen worden ingezet. Kortom, zowel het doelmatiger inzetten van kinderbijslagen als het wegwerken van het mattheuseffect in de kinderopvang en ouderschapsverlof is noodzakelijk om van sociale investeringen in het gezinsbeleid een waarlijk succes te maken.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten. - Gent, 2000, currens
Publication
Gent : Mys & Breesch, 2015
ISSN
1377-2104
Volume/pages
16:2(2015), p. 122-140
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 27.06.2015
Last edited 20.06.2017
To cite this reference