Publication
Title
Effectiviteit van Vlaamse secundaire scholen: een onderzoek naar de effecten van het onderwijsaanbod, de tijdsbesteding aan het Nederlands en de schoolkenmerken op de lees- en schrijfprestaties
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UIA, Departement Didactiek en Kritiek, 1996
ISBN
90-5728-003-5
Volume/pages
2 v
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference