Title
In de ban van continuïteit
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Gent ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent
Volume/pages
(2015) :6 , p. 487-525
ISSN
0772-8050
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De redding van ondernemingen in moeilijkheden krijgt de afgelopen jaren zowel op Europees, als nationaal vlak veel aandacht. In deze bijdrage wordt de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO), die in april 2015 haar zesde verjaardag vierde, kritisch besproken. Bij deze analyse wordt een dubbele invalshoek gehanteerd: ten eerste wordt stilgestaan bij enkele actuele knelpunten die blijken uit de rechtspraak; ten tweede wordt de WCO getoetst aan de recente Aanbeveling van de Europese Commissie inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie. De resultaten van dit tweeledig onderzoek kunnen beleidsmakers inspireren bij de voorbereiding van de aangekondigde hervormingen van het insolventierecht. Daarnaast biedt deze bijdrage rechtspractici een up-to-date overzicht van een aantal belangrijke evoluties bij de toepassing van de WCO.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/64174e/b8a48faa03b.pdf
Handle