Publication
Title
Filialen van autonome gemeentebedrijven als bestuursinstanties in de zin van het Vlaamse Openbaarheidsdecreet: wie blokkeert, controleert?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2015
ISSN
0775-3217
Volume/pages
2(2015), p. 83-92
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 10.07.2015
Last edited 12.01.2018
To cite this reference