Publication
Title
"En dan is er nog zoveel dat ge aan niemand kunt vertellen"
Author
Abstract
Vlaamse en Nederlandse letterenminnaars hebben er lang op moeten wachten, maar in de zomer van 2013 kreeg Gerard Walschap (1898-1989) dan eindelijk Een biografie. In dit vuistdikke auteursportret schetst Jos Borré de lange literaire carrière van een van Vlaanderens grootsten. Het verhaal van Walschaps onvermoeibare streven om zijn volk, via de literatuur, te ontvoogden, wordt nauwkeurig en gedetailleerd verteld binnen een breder politiek en maatschappelijk kader. Toch valt ook in Borrés geval Walschap, los van alle merites en kwaliteiten, nog een aantal onvolkomenheden aan te wijzen.
Language
Dutch
Source (journal)
Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging / Vereniging voor Wetenschap [Gent]; ADVN [Antwerpen] - Gent, 1940, currens
Publication
Gent : 2015
ISSN
0774-532X
Volume/pages
74:2(2015), p. 134-141
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 14.07.2015
Last edited 20.06.2017
To cite this reference