Publication
Title
Berichtgeving over slachtoffers : journalistieke praxis volgens Vlaamse verslaggevers
Author
Abstract
De verslaggeving over het tragische busongeval in het Zwitserse Sierre in maart 2012 waarbij 22 Belgische en Nederlandse kinderen en zes volwassenen om het leven kwamen, lokte scherpe kritiek uit in Vlaanderen. Kort na de discussie kwam de Vlaamse Raad voor de Journalistiek als reactie met een gewijzigde richtlijn die het journalistieke gebruik van informatie en beeldmateriaal geput uit persoonlijke websites en sociaalnetwerksites aan banden wil leggen. Dit onderzoek is gebaseerd op dertig diepte-interviews met journalisten die veel ervaring hebben met het brengen van nieuws over ongevallen, criminaliteit en rampen. We vragen hen naar hun dagelijkse praxis, hun omgang met slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers, en naar hun mening rond mogelijke veranderingen in hun dagelijkse praktijk na de wijziging in de deontologische code.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor communicatiewetenschap. - Houten
Publication
Houten : 2013
ISSN
1384-6930
Volume/pages
41:3(2013), p. 251-267
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 11.08.2015
Last edited 22.11.2016
To cite this reference