Publication
Title
Het belang van biologische dosimetrie bij stralingsongevallen
Author
Abstract
In deze casus wordt een stralingsongeval besproken dat plaatsvond in België in 2012. Tijdens het incident liep een stralingsmedewerker een onwaarschijnlijk hoge dosis straling op. Doordat de stralingsmedewerker onvoldoende op de hoogte was van de mogelijke effecten van blootstelling aan straling, werd het incident echter laattijdig gemeld. Er ontstond grote onzekerheid over de effectieve opgelopen dosis. Biologische dosimetrie heeft in deze casus duidelijkheid gebracht. Hoewel men van een dergelijke biologische indicator van stralingsschade niet dezelfde gevoeligheid kan verwachten als een fysische dosimeter, zullen de resultaten ervan bijdragen tot het formuleren van een passend gezondheidsadvies na een stralingsongeval. Ook wordt in deze casus de nadruk gelegd op de nood aan de blijvende aandacht voor een veiligheidscultuur waarbij permanente waakzaamheid en communicatie onmisbaar zijn.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. - Houten, 1993, currens
Publication
Houten : 2015
ISSN
0929-600X [print]
1876-5858 [online]
Volume/pages
23:4(2015), p. 163-164
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.08.2015
Last edited 22.11.2016
To cite this reference