Publication
Title
Praktijken van grenzenwerk in het beleidsveld Milieu en Gezondheid
Author
Abstract
Het moet gezegd: tijdens haar drie meerjarenpro- grammas in de periode 1999-2014 2 opereerde het Steunpunt Mi- lieu en Gezondheid (M&G) in een beleidsdomein met een boeiende dynamiek. Dit artikel belicht met enkele illustraties welke innovatie in het kennissysteem voor dit beleidsthema van belang is en ook moedig en daadwerkelijk werd ingezet. De innovatie zit in het ont- plooien van grenzenwerk. Om te beginnen werden de grenzen van historisch afgelijnde beleidsdomeinen doorkruist, welkom vanuit een duurzaam ontwikkelingsperspectief. De term grenzenwerk wordt in dit artikel echter in een tweede betekenis gemobiliseerd: om de vermaatschappelijking te beschrijven van het kennissysteem in en voor het domein M&G; hoe vraag en aanbod van kennis zich anders tot elkaar zijn gaan verhouden in de driehoek overheid, wetenschap en burgermaatschappij. Onder meer naar aanleiding van de meetcampagnes humane biomonitoring van het Steunpunt M&G evolueerden rollen en taken bij beleidsmakers, bij experts van dit steunpunt en binnen het me- disch milieukundige netwerk, enerzijds ten opzichte van elkaar en anderzijds ten opzichte van het middenveld en de burger. Weten- schap én beleid geraken niet alleen meer verstrengeld. De vakterm risk governance drukt uit dat wetenschap én beleid ook verwacht worden meer interactief en participatief te worden in milieudos- siers die met een risicoanalyse en risicomanagement niet kunnen volstaan. Na een korte situering van de verweving van milieu en gezondheid als nieuw beleidsveld, beschrijven we de evoluerende rollen in de relatie kennis-beleid aan de hand van drie voorbeelden in het steunpunt en met een verwijzing, ten slotte, naar initiatieven waarin de overheid het voortouw neemt.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Publication
Brugge : 2015
ISSN
1373-0509
Volume/pages
8:1(2015), p. 45-59
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 14.08.2015
Last edited 20.06.2017
To cite this reference