Publication
Title
Havenonderzoeksproject ontwikkeling van een havenketenkostenmodel, werkpakket 4C : schaalvergroting containerschepen: toepassing van een ketenmodel
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Departement Transport en Ruimtelijke Economie, 2015
Volume/pages
63 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 17.08.2015
Last edited 02.09.2015
To cite this reference