Publication
Title
Planning in actie : de rol van cijfers in het Uplace-debat
Author
Language
English
Source (book)
Ruimte maken : gebundelde papers en bijlagen aan de PlanDag 2015 / Bouma, Geiske [edit.]; Vanempten, Elke
Publication
Amsterdam : Stichting Planologische Discussiedagen, 2015
ISBN
978-90-819217-2-5
Volume/pages
p. 247-260
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 03.09.2015
Last edited 08.11.2017