Publication
Title
Dierproeven in de psychologie en haar grensgebieden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor de psychologie. - Amsterdam, 1956 - 2006
Publication
Amsterdam : 1995
ISSN
0028-2235
Volume/pages
50(1995), p. 81-88
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference