Publication
Title
Belang en kansen voor het homogeniseren van snelheden op het wegennet in Vlaanderen : een generiek scenario
Author
Language
Dutch
Source (book)
Belgisch Wegencongres
Publication
2013
Volume/pages
p. 1-11
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 04.09.2015
Last edited 06.03.2018