Publication
Title
Verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhogen via het homogeniseren van snelheden : de Verkeersbordendatabank als tool
Author
Language
Dutch
Source (book)
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 21 en 22 november 2013, Rotterdam
Publication
Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 2013
Volume/pages
p. 1-15
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Record
Identification Error report