Publication
Title
Optimaliseren en actualiseren vanuit milieuoogpunt van beleidsinstrumenten voor mobiliteitsmanagement
Author
Language
Dutch
Source (series)
RA-MOW-2011-035
Publication
Diepenbeek : Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken Spoor Verkeersveiligheid, 2012
Volume/pages
88 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 04.09.2015
Last edited 06.03.2018