Publication
Title
Homogeniseren van snelheden in Vlaanderen: een verkennend onderzoek (Verkeersbordendatabank): onderzoek naar mogelijkheden om de verscheidenheid in snelheidszones te reduceren zonder dat de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid worden geschaad
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken, 2012
Volume/pages
94 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 04.09.2015
Last edited 06.03.2018