Publication
Title
Hallucinaties en dwangmatig gedrag bij een kleuter met autismespectrumstoornis : een diagnostisch vraagstuk
Author
Abstract
Bij een patiënte van 6 jaar met een autismespectrumstoornis was reguliere niet-medicamenteuze behandeling ontoereikend door het comorbide voorkomen van dwanghandelingen en hallucinaties. Differentiaaldiagnostisch werd onder meer gedacht aan een obsessieve-compulsieve stoornis of een psychotisch proces. De jonge leeftijd van patiënte bemoeilijkte een betrouwbare diagnosestelling. In deze casus gaven we de voorkeur aan een procesdiagnostiek. Die resulteerde in het opstarten van een selectieve serotonineheropnameremmer, gezien de uitgesproken dwanghandelingen. Daarmee klaarde het beeld in belangrijke mate op.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2015
ISSN
0303-7339
Volume/pages
57:8(2015), p. 608-612
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.09.2015
Last edited 08.09.2015
To cite this reference