Publication
Title
"Superior semicircular canal dehiscence-syndroom" : een nieuwe binnenooraandoening
Author
Abstract
Het superior semicircular canal dehiscence-syndroom (SSCDS) is een nieuwe aandoening van het binnenoor waarbij een onderbreking (dehiscentie) in het beenderige kapsel van het superieure semicirculaire kanaal zorgt voor een mobiel derde venster naar het binnenoor, naast het ovale en ronde venster. De typische symptomen kunnen verward worden met de ziekte van Ménière en omvatten gehoorverlies, autofonie (hinderlijk horen van de eigen stem), drukgevoel, pulsatiele tinnitus, duizelig­heid bij drukschommelingen of geluidsstimuli en overgevoeligheid voor botgeleide geluiden. Dit laatste kan leiden tot het horen bewegen van de oogbollen. De diagnose wordt gesuggereerd door een gerichte anamnese (patiënten vermelden de symptomen zelden spontaan), geleidingsgehoorverlies of perceptief gehoorverlies bij audiometrie en abnormale resultaten van cervicale vestibulair-geëvokeerde myogene potentialen (cVEMP). De diagnose wordt gesteld door het uitvoeren van een CT-scan van de rotsbeenderen met reconstructies in het vlak van het superieure semicirculaire kanaal. Heelkundige reconstructie is mogelijk voor patiënten met hinderlijke klachten en omvat het onderbreken van de verbinding tussen het dehiscente superieure semicirculaire kanaal en de rest van het binnenoor (plugging) of recon­strueren van het dak van het superieure semicirculaire kanaal (capping).
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2015
ISSN
0371-683X
Volume/pages
71:17(2015), p. 1104-1109
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.09.2015
Last edited 09.09.2015
To cite this reference