Title
Silent sinus-syndroom : ongewone oorzaak van verworven spontane unilaterale maxillaire atelectase
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
70(2014) :16 , p. 902-906
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Full text (Publishers DOI)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Bij een 29-jarige patiënte met een bilaterale neusobstructie en frontale hoofdpijn werd de diagnose van het silent sinus-syndroom gesteld, ook wel imploding antrum of chronische maxillaire sinusatelectase genoemd. Dit is een zelden voorkomende verworven spontane unilaterale ­maxillaire atelectase met complete of gedeeltelijke opacificatie van de maxillaire sinus geassocieerd met spontane, pijnloze enoftalmie en progressieve hypoglobus. De CT-scan van de sinussen toonde een typisch beeld, namelijk opacificatie van de sinus maxillaris rechts met aantrekking van de inferieure orbitarand. Een rechtszijdige endoscopische uncinectomie en een maxillaire antrotomie werden uitgevoerd om de normale sinusventilatie te herstellen. Vervolgens werd er een septoconchaplastiek uitgevoerd om de neusdoorgankelijkheid te verbeteren. Het is belangrijk om deze patiënten te behandelen vermits dit kan evolueren naar enoftalmie en hypoglobus.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/6ef8cc/bc4d040ee39.pdf
Handle