Publication
Title
Duurzame routenavigatie : is er harmonie tussen routeplanners en de beleidsprincipes voor duurzame mobiliteit?
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport; RA-MOW-2011-013
Publication
Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken Spoor Verkeersveiligheid, 2011
Volume/pages
43 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 10.09.2015
Last edited 12.03.2016