Publication
Title
Methodologie voor het objectief meten van het effect van verkeer op de leefbaarheid : een aggregatietechniek om de lokale effecten van verkeer (veiligheid, gezondheid en kwaliteit van de omgeving), thuis, onderweg en op de bestemming te evalueren op basis van het individueel tijdsgebruik en verplaatsingsgedrag : theoretisch kader
Author
Language
Dutch
Source (series)
Infrastructuur en ruimte ; R-00-2002-0
Publication
Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken Spoor Verkeersveiligheid, 2010
Volume/pages
109 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 10.09.2015
Last edited 06.03.2018